Rekrytering

Att få hjälpa våra kunder med rekrytering ser vi som ett bevis på stort förtroende. Vi representerar er – och blir den första kontakten med er nästa kollega. För att det ska kunna ske på ett bra sätt är uppstarten på en rekrytering väldigt viktig. När väl grunden är lagd – så fortsätter arbetet in i nästa fas – att hitta rätt kandidat.

Att hitta rätt kompetens har idag blivit allt svårare. Det har fått en effekt att rekryteringsprocessen numera har bytt skepnad, och sätter andra krav på de som rekryterar. Detta är något vi på Prowork har tagit till oss av – och vi söker hela tiden nya vägar för hitta rätt kompetens för våra partners.

Att annonsera på ett rätt och effektivt sätt är en nödvändighet. Till detta lägger vi också en aktiv och sökande aktivitet – dvs Linkedin, kontaktnät mm. Då många kandidater blir friskt uppvaktade så är en god kännedom om den bransch vi rekryterar till en viktigt ingrediens.

Andra sätt att träffa rätt kandidater är via olika slag av networking på mässor, temadagar mm.

När vi tagit fram rätt kandidater är vi måna om att ni snabbt får träffa dessa. Referenser och säkerhetskontroller hjälper vi till och har även möjligheten att använda personlighetshetstester som ett komplement till urvalsprocessen.