Drift & Skötsel

Drift och skötsel är en bransch som står inför ständiga utmaningar. Hård konkurrens, skiftande årstider som skapar olika behov men ändå ett kontinuerligt behov efter kompetenta medarbetare.

Detta är något Prowork har tagit fasta på detta. Vi stärker våra medarbetares organisationer med platschefer, arbetsledare, trädgårdsmästare, maskinförare, ogräsrensare och snöskottare. De behov som uppstår hos er – vill vi hjälpa till att fylla.

Bemanning

Hur fungerar då bemanningen inom Drift & Skötsel? Vi på Prowork har under åren märkt att vi behöver ligga i samma fas som våra kunder och agera proaktivt därefter. Det betyder att vi börjar planera för snöskottningen redan på sensommaren/hösten. Vi ser över ert behov inför vår och sommar under vintermånaderna osv. För att maximera vårt samarbete så vill vi sitta ner med er i er planering. Tillsammans går vi igenom era behov vad gäller både kompetens och resurser. Vi tar fram rätt kandidater som börjar på utsatt tid och slutar utifrån den tidsplan vi tillsammans satt upp.

Rekrytering

Ibland kan det vara så att ni ser ett mer långsiktigt behov än att hyra in resurser. Då kan en direkt rekrytering till er organisation vara aktuellt. Prowork har hjälpt många företag med att hitta rätt medarbetare och vi hjälper gärna även er. För att lyckas hitta rätt – så behöver vi veta vad du letar efter. Ni vet bäst vad er organisation behöver så tillsammans går vi igenom en kravprofil, som sedan ligger till grund att hitta rätt kandidater. Vi är med er igenom hela processen, men i slutändan behöver ni ta ett beslut om er framtida medarbetare.