Bygg

Är du byggare och sitter och planerar ditt projekt? Du kanske märker att resurskurvan pekar för brant uppåt – eller så har ni kanske fått in flera projekt samtidigt?

Vi hjälper gärna till på det sätt som tillfredsställer era behov. Vi har snickare, armerare/betongare, hantlangare, flaggvakter, logistikpersonal anställda hos oss – allt för att kunna möta våra kunders behov ute på byggen runt om i Sverige. Som medlemmar i Sveriges byggindustrier kan du känna dig lugn med att det är ordning och reda.

Yrkesarbetare

Vi är väldigt stolta över vår rekryteringsprocess vad gäller kvalificerade yrkesarbetare. Bla så genomgår de ett teoretiskt prov, referenstagning, strukturerade intervjuer samt utdrag från brottsregistret.

Vi har både snickare och armerare/betongare anställda hos oss – med syfte att vara ute och stärka upp era projekt. Givetvis besitter alla olika kompetenser. Vissa kanske är fokuserade på stomme – andra på inredning.

Inför varje kvartal sätter vi oss ner med våra beställare för att gå igenom hur den förväntade behovskurvan ser ut. Oftast hjälper vi våra kunder med en bemanningslösning, men det kan även vara fråga om direktrekryteringar.

Tjänstemän

Vi har ett väl utbrett kontaktnät avseende arbetsledare, platschefer, entreprenadingenjörer, kalkylatorer & arbetschefer. Sitter ni med ett behov av att förstärka upp organisationen? Detta brukar våra beställare uppleva som en trång sektor.

Rekryteringsprocessen börjar hos er. Vi går igenom de krav ni har – men även de möjligheter ni erbjuder. När kravprofilen är klar startar vårt arbete att via annonsering, sökningar på nätet, sökningar i kontaktnät. När vi tagit fram intressanta kandidater är det dags för er att träffa dessa. Vi hjälper även till med  referenstagning och tester om så önskas. Även vi kan se svårigheter att hitta rätt personal. Men med hårt arbete, engagemang och kunskap kring hur branschen fungerar så ser vi att det går.

Logistiklösningar

Att ha en väl fungerande logistik blir allt viktigare på de flesta arbetsplatser. Inom logistikområdet hjälper vi våra kunder med olika typer av lösningar. Det kan vara personal som hanterar materialmottagning och utforsling av material på arbetsplatser, tex. lyfta upp kök, garderober mm. På vintern kan behovet av snöskottning på arbetsplatserna tillta. Det kan även handla om renhållning och tillfälliga insatser av olika slag på era arbetsplatser.